Perevidna_Atestatsiya_5_KlasБілет № 1

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

1. Виконайте дії:

(8,2 ∙ 0,45 + 14,71) ∙ 3,8 – 49,436

2. Розв’яжіть рівняння:

­ ) + =

3. Знайдіть суму довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють 13 см, 16 см, 21 см.

4. Обчисліть значення виразу найзручнішим способом:

12,36 1,39 + 1,11 12,36 – 2,5 4,36

5. За два дні продали 125 кг яблук, причому за перший день продали 46 % яблук. Скільки кілограмів яблук продали за другий день?

 

1. Обчисліть:

40 – (2,0592 : 0,072 – 19,63)

2. Розв’яжіть рівняння:

19 – ( m + 2 ) = 12

3. Поле прямокутної форми має площу 56 а, його довжина – 80 м. Обчисліть периметр поля.

4. Знайдіть усі натуральні значення х, при яких є правильною нерівність:

3 < < 4

5. Виміри прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 4,6 см, 2,6 см, 3,6 см. Знайдіть:

1) суму довжин усіх його ребер;

2) площу його поверхні;

3) його об’єм.

1. Знайдіть значення виразу:

(36,8 – 15,3) ∙ 0,4 + 0,6 ∙ 12,4 – (18,6 – 13,8) ∙ 0,5

2. Розв’яжіть рівняння:

1,2 – ( x – ) =

3. Точки M, N і K лежать на одній прямій. Знайдіть довжину відрізка KN, якщо MK = 15 см, MN = 6 см.

4. Знайдіть усі натуральні значення a, при яких одночасно дріб буде правильним, а дріб – неправильним.

5. Довжина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 60 см, його ширина становить 70 % довжини, а висота – 125 % довжини. Обчисліть об’єм паралелепіпеда.

 

Білет № 2

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

1. Виконайте дії:

(3,6 ∙ 4,25 – 0,7) ∙ 5,9 + 7,9 ∙ 0,2

2. Розв’яжіть рівняння:

( + x ) – =

3. Знайдіть площу поверхні прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють 9 м, 24 м, 11 м.

4. Обчисліть значення виразу найзручнішим способом:

6,74 0,13 + 0,47 6,74 + 0,6 1,76

5. Площа Київського водосховища дорівнює 922 , в Канівського – 675 . Частка мілководдя від загальної площу Київського водосховища становить 40 %, а від площі Канівського –24 %. На якому з водосховищ мілководдя займає більшу площу?

1. Обчисліть:

84 : 0,35 – 4,64 : 5,8 – 60 : 48 + 2,9 : 0,58

2. Розв’яжіть рівняння:

4 – ( x – 6 ) = 2

3. Трицифрове число записали два рази поспіль. У скільки разів отримане шестицифрове число більше за дане трицифрове число?

4. Знайдіть усі натуральні значення х, при яких є правильною нерівність:

2 < < 3

5. У прямокутному паралелепіпеді ширина дорівнює 4,5 см, що у 2 рази менше від його довжини і на 0,9 см більше за його висоту. Знайдіть:

1) суму довжин усіх його ребер;

2) площу його поверхні;

3) його об’єм.

1. Знайдіть значення виразу:

0,7 ∙(34,1 – 18,4) + 0,5 ∙ 18,6 – (9,8 + 1,6) ∙ 1,4

2. Розв’яжіть рівняння:

( 20 – a ) – 6 = 3

3. У книжці пронумеровано сторінки з першої по сто сімдесят другу. Скільки цифр було написано під час нумерування сторінок?

4. Квадрат із стороною 12 см і прямокутник, довжина якого дорівнює 18 см, мають однакові площі. Знайдіть периметр прямокутника.

5. За чотири дні яхта пройшла 800 км. За перший день було пройдено 30 % усієї відстані, за другий день – того, що було пройдено за перший день, а за третій день – 128 % того, що було пройдено за другий. Скільки кілометрів пройшла яхта за четвертий день?

 

Білет №3

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

1. Виконайте дії:

(2,35 ∙ 6,8 – 6,793) ∙ 0,4 + 1,3252

2. Розв’яжіть рівняння:

( ­– a ) – =

3. Накресліть координатний промінь і позначте на ньому всі натуральні числа, більші за 3 і менші від 7.

4. Обчисліть площу поверхні та суму довжин усіх ребер куба, ребро якого дорівнює 5 см.

5. Батько із сином посадили 108 кущів помідорів, причому батько посадив у 2 рази більше, ніж син. Скільки кущів помідорів посадив син?

1. Обчисліть:

7,67 : 0,65 – (0,394 + 0,7688) : 0,57

2. Розв’яжіть рівняння:

7 – ( 5 – y ) = 3

3. Периметр прямокутника дорівнює 96 м, і він у 8 разів більший за одну зі сторін прямокутника. Знайдіть площу прямокутника.

4. Яке число треба підставити замість а, щоб коренем рівняння

( х + а ) – 7 = 42 було число 22?

5. Один доданок дорівнює 2,88, що становить 0,36 суми. Знайдіть другий доданок.

1. Знайдіть значення виразу:

(39 – 5,8 ∙ 1,2) : (42,4 – 38,4 : 16)

2. Розв’яжіть рівняння:

12 – ( x + 4 ) = 5

3. Прямокутний паралелепіпед і куб мають рівні площі поверхні. Довжина паралелепіпеда дорівнює 18 м, що у 2 рази більше, ніж його ширина, і на 8 м більше, ніж його висота. Знайдіть ребро куба.

4. Середнє арифметичне семи чисел дорівнює 10,2, а середнє арифметичне трьох інших чисел – 6,8. Знайдіть середнє арифметичне цих десяти чисел.

5. У саду ростуть яблуні та вишні, причому яблуні становлять 41 % усіх дерев. Вишень росте на 54 дерева більше, ніж яблунь. Скільки дерев росте в саду? Скільки серед них є вишень?

 

Білет № 4

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

1. Виконайте дії:

3,4 ∙ 6,5 – 0,25 ∙ (17,6 ∙ 1,5 + 3,28)

2. Розв’яжіть рівняння:

– ( b – ) =

3. Накресліть координатний промінь і позначте на ньому всі натуральні числа, більші за 5 і менші від 10.

4. Знайдіть суму довжин усіх ребер і площу поверхні куба, ребро якого дорівнює 7 см.

5. До двох магазинів завезли 268 кг шампіньйонів, причому до першого магазину завезли шампіньйонів у 3 рази менше, ніж до другого. Скільки кілограмів шампіньйонів завезли до кожного магазину?

1. Обчисліть:

2,46 : 4,1 + 15 : 0,25 – 4 : 25 – 14,4 : 0,32

2. Розв’яжіть рівняння:

( x – 1 ) + 2 = 5

3. Периметр прямокутника дорівнює 162 дм, а одна зі сторін – 47 дм. Знайдіть площу прямокутника.

4. Яке число треба підставити замість а, щоб коренем рівняння

( а – х ) + 4 = 15 було число 3?

5. З вершини прямого кута проведено промінь так, що він ділить кут на два кути, один з яких більший за другий на 20. Знайдіть величину кожного з утворених кутів.

1. Знайдіть значення виразу:

(57,12 : 1,4 + 4,324 : 0,46) ∙ 1,5 – 28,16

2. Розв’яжіть рівняння:

9,2 (0,01y + 0,412) = 4,6

3. Середній вік 11 футболістів команди становить 22 роки. Під час гри одного з футболістів було видалено з поля, після чого середній вік гравців, які залишилися, став дорівнювати 21 року. Скільки років футболісту, який залишив поле?

4. Знайдіть усі натуральні значення a, при яких одночасно обидва дроби і будуть правильними.

5. Брусок, що має форму прямокутного паралелепіпеда з вимірами 4 см, 5 см і 6 см, пофарбували з усіх сторін і розрізали на кубики з ребром 1 см. Скільки утворилося кубиків, у яких пофарбовано:

1) три грані;

2) дві грані?

Білет № 5

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

1. Виконайте дії:

70,28 : 14 – 32,8 : 10 + 10,58 : 23

2. Розв’яжіть рівняння:

– ( m + ) =

3. Знайдіть середнє арифметичне чисел: 3,9; 6; 9,18 і 15,8.

4. Обчисліть об’єм прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють 12 м, 15 м, і 6 м.

5. Троє друзів збирали гриби. Перший зібрав 37 % усіх грибів, другий 25 % , а третій – решту 76 грибів. Скільки всього грибів вони зібрали?

1. Обчисліть:

50 – (2,3256 : 0,068 + 9,38)

2. Розв’яжіть рівняння:

( x – 1 ) + 3 = 5

3. Середнє арифметичне двох чисел, одне з яких у 4 рази менше від другого, дорівнює 10. Знайдіть ці числа.

4. Висота прямокутного паралелепіпеда дорівнює 20 см, що на 5 см більше за його ширину та в 3 рази менше від його довжини. Обчисліть площу поверхні паралелепіпеда.

5. За перший день турист пройшов 7,2 км, за другий день – 150 % того, що за перший. Скільки кілометрів пройшов турист за три дні, якщо за другий день він пройшов 90 % того, що за третій?

1. Знайдіть значення виразу

(14,6 ∙ 2,8 – 4,94) : (57,6 : 18 + 2,8)

2. Розв’яжіть рівняння:

2,4x – 1,5x + 47 = 1919

3. Автомобіль їхав 3,4 год по шосе зі швидкістю 90 км/год і 1,6 год по грунтовій дорозі. З якою швидкістю їхав автомобіль по грунтовій дорозі, якщо середня швидкість на всьому шляху становила 75,6 км/год?

4. Знайдіть усі натуральні значення a, при яких одночасно обидва дроби і будуть неправильними.

5. Ребро куба, виготовленого з цинку, дорівнюють 4 см. Знайдіть масу куба, якщо маса 1 цинку становить 7 г.

 

Білет № 6

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

1. Виконайте дії:

(140 – 12,32) : 42 + 3,15 ∙ 16

2. Розв’яжіть рівняння:

x + 4 = 6

3. Власна швидкість пасажирського теплохода дорівнює 23,8 км/год, швидкість течії річки – 1,6 км/год. Знайдіть швидкість теплохода проти течії і його швидкість за течією річки.

4. Протягом тижня о 8 год ранку Сашко вимірював температуру повітря. Він отримав такі результати: 20⁰С; 18⁰С; 16⁰С; 15⁰С; 14⁰С; 17⁰С; 19⁰С. Знайдіть середнє значення проведених вимірювань.

5. Ширина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 15 дм, довжина на 3 дм більша за ширину, а висота у 3 рази менша від довжини. Знайдіть об’єм даного паралелепіпеда.

1. Обчисліть:

6,63 : 0,85 – (34 – 30,9248) : 0,62

2. Розв’яжіть рівняння:

12 – ( x + 4 ) = 5

3. Сума довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда дорівнює 28 см. Знайдіть суму довжин трьох його ребер, що мають спільну вершину.

4. Середнє арифметичне двох чисел, одне з яких на 4,6 більше за друге, дорівнює 8,2. Знайдіть ці числа.

5. З вершини розгорнутого кута проведено промінь так, що він ділить розгорнутий кут на два кути, один з яких менший від другого на 50. Знайдіть величину кожного з утворених кутів.

 

1. Знайдіть значення виразу:

(55,08 : 1,8 – 4,056 : 0,52) ∙ 6,5 – 93,78

2. Розв’яжіть рівняння:

64 : (2,4y + 19,04) = 3,2

3. Було куплено 2 кг цукерок одного виду по 64 грн за кілограм, 4 кг цукерок другого виду по 82 грн і ще 3 кг цукерок третього виду. Середня ціна куплених цукерок становила 88 грн за кілограм. Скільки коштував кілограм цукерок третього виду?

4. Знайдіть усі натуральні значення a, при яких одночасно обидва дроби і будуть неправильними, а дріб – правильним.

5. Куб і прямокутний паралелепіпед мають рівні об’єми. Знайдіть площу поверхні куба. Якщо довжина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 12 см, що у 2 рази більше за ширину і в 4 рази більше за висоту паралелепіпеда.

Білет № 7

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

1. Виконайте дії:

53,4 : 15 + 224 : 100 – 36 : 8

2. Розв’яжіть рівняння:

16 (4x – 34) = 608

3. Знайдіть усі натуральні значення х, при яких дріб буде правильним.

4. Сторона прямокутника дорівнює 16 см, а сусідня сторона на 6 см більша за неї. Обчисліть площу прямокутника.

5. У Карлсона було 712 тістечок. Складіть формулу для обчислення кількості тістечок, що залишились у нього через t год, та обчисліть цю кількість, якщо:

1) t = 4;

2) t = 12.

1. Обчисліть:

(0,326 + 3,724) ∙100 – (0,19682 – 0,0987) : 0,001

2. Розв’яжіть рівняння:

20y + 5y + y + 19 = 227

3. Яке найменше натуральне число задовольняє нерівність < m?

4. Знайдіть площу квадрата, периметр якого дорівнює 96 см.

5. У трьох вагонах електропоїзда їхало 246 пасажирів. У першому вагоні було у 2 рази більше пасажирів, ніж у другому, а в третьому – на 78 пасажирів більше, ніж у другому. Скільки пасажирів їхало в кожному вагоні?

1. Знайдіть значення виразу:

(0,084 ∙ 4,8 – 0,2132 : 6,5 + 0,0296) : 0,625

2. Розв’яжіть рівняння:

(x + 19,64) ∙ 0,18 = 144

3. Ширина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 42 см, що становить його довжини, а висота становить довжини. Знайдіть об’єм паралелепіпеда.

4. Знайдіть усі натуральні значення х, при яких є правильною нерівність:

1 < < 2

5. За перший день Василько прочитав 25 % усієї книжки, за другий – 68 % остачі, а за третій – решту 96 сторінок. Скільки сторінок у книжці?

 

Білет № 8

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

1. Виконайте дії:

(134 – 15,97) : 29 + 4,24 ∙ 35

2. Розв’яжіть рівняння:

12 (152 + 19x) = 2052

3. Знайдіть усі натуральні значення х, при яких дріб буде правильним.

4. Сторона прямокутника дорівнює 48 см, а сусідня сторона у 8 разів менша від неї. Обчисліть площу прямокутника.

5. Пончик поклав у 6 коробочок по m тістечок у кожну і ще 12 тістечок у нього залишилося. Складіть формулу для обчислення кількості тістечок, що були у Пончика, та обчисліть цю кількість, якщо:

1) m = 18;

2) m = 36.

1. Обчисліть:

(20,6 – 16,74) ∙ 0,1 + (23,4 + 8,95) : 100

2. Розв’яжіть рівняння:

17x – x + 5x – 19 = 170

3. Яке найменше натуральне число задовольняє нерівність m > ?

4. Поле прямокутної форми має площу 48 а, його ширина – 150 м. Обчисліть периметр поля.

5. Між трьома школами розподілили 552 кг апельсинів, причому одна школа отримала в 6 разів менше апельсинів, ніж друга, і на 136 кг менше, ніж третя. Скільки кілограмів апельсинів отримала кожна школа?

1. Знайдіть значення виразу:

(0,056 ∙ 7,4 + 4,2106 : 7,4 – 0,0834) : 0,375

2. Розв’яжіть рівняння:

9,2 (0,01y + 0,412) = 4,6

3. Довжина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 36 см, ширина становить його довжини. Обчисліть об’єм паралелепіпеда, якщо його ширина становить висоти.

4. Знайдіть усі натуральні значення х, при яких є правильною нерівність:

< < 8

5. Скільки кілограмів картоплі продав магазин за три дні, якщо за перший день продали 32 % маси всієї картоплі, за другий – 45 % маси остачі, а за третій – 561 кг?

 

 

 

Білет № 9

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

1. Виконайте дії:

( 12 + 7 ) – ( 13 – 9 )

2. Розв’яжіть рівняння:

(1,8 + x) ∙ 21 = 71,4

3. Розв’яжіть за допомогою рівняння задачу:

Оленка задумала число. Якщо до цього числа додати 43 і отриману суму відняти від числа 96, то одержимо 25. Яке число задумала Оленка?

4. Довжина однієї із сторін прямокутника дорівнює 14 см, що на 5 см більше за довжину другої сторони. Знайдіть периметр прямокутника.

5. Швидкість катера за течією річки дорівнює 32,6 км/год, а його власна швидкість – 30,4 км/год. Знайдіть швидкість течії і швидкість катера проти течії річки.

1. Обчисліть:

98 ∙ 0,035 – 0,0288 : 0,36 – 3 : 16

2. Розв’яжіть рівняння:

(x – 7,3) ∙ 3,2 = 12,16

3. Знайдіть усі натуральні значення а, при яких дріб буде правильним.

4. Об’єм кімнати, яка має форму прямокутного паралелепіпеда, дорівнює 144 , а висота – 4 м. Знайдіть площу підлоги кімнати.

5. У султана було двогорбих верблюдів у 7 разів більше, ніж одногорбих. Скільки в султана було одногорбих верблюдів, якщо відомо, що їх на 156 менше, ніж двогорбих?

1. Знайдіть значення виразу:

(39 – 5,8 ∙ 1,2) : (42,4 – 38,4 : 16)

2. Розв’яжіть рівняння:

8,6x – 6,9x + 0,49 = 1

3. При яких натуральних значеннях а є правильною нерівність < 2, ліва частина якої – неправильний дріб?

4. Одна із сторін трикутника в 5 разів менша від другої і на 25 см менша від третьої. Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 74 см.

5. У саду ростуть кущі червоних, рожевих і білих троянд. Червоні троянди становлять 40 % усіх кущів, рожеві – 58 % решти, а білих троянд росте 126 кущів. Скільки всього кущів троянд росте в саду?

 

Білет № 10

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

1. Виконайте дії:

( 20 + 13 ) – ( 23 + 7 )

2. Розв’яжіть рівняння:

(x – 1,25) ∙ 4,5 = 27

3. Розв’яжіть за допомогою рівняння задачу:

У Буратіно було 74 сольдо. Після того як він купив собі підручники для школи, тато Карло дав йому 25 сольдо. Тоді у Буратіно стало 68 сольдо. Скільки сольдо витратив Буратіно на підручники?

4. Периметр прямокутника дорівнює 34 см, а одна із його сторін – 12 см. Знайдіть довжину сусідньої сторони прямокутника.

5. Швидкість моторного човна проти течії річки дорівнює 18,8 км/год, а його власна швидкість – 20,2 км/год. Знайдіть швидкість течії і швидкість човна за течією річки.

1. Обчисліть:

3,564 : 0,66 + 0,4992 : 0,052 – 83 0,107

2. Розв’яжіть рівняння:

(51,32 + x) . 0,12 = 72

3. Знайдіть усі натуральні значення а, при яких дріб буде неправильним.

4. Площа підлоги спортивного залу, який має форму прямокутного паралелепіпеда, дорівнює 192 , а його об’єм – 960 . Знайдіть висоту спортивного залу.

5. Валентин подарував Валентині троянди й орхідеї, причому орхідей було в 4 рази менше, ніж троянд. Скільки троянд подарував Валентин, якщо відомо, що їх було на 51 більше, ніж орхідей?

1. Знайдіть значення виразу:

(14,6 ∙ 2,8 – 4,94) : (57,6 : 18 + 2,8)

2. Розв’яжіть рівняння:

1,2n + 1,3n – 1,39 = 0,61

3. Одна із сторін трикутника у 2 рази більша за другу сторону, а друга – на 7 дм менша від третьої. Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 99 дм.

4. При яких натуральних значеннях а є правильною нерівність > а, ліва частина якої – неправильний дріб?

5. За два дні було прокладено кабель. За перший день проклали 68 % довжини кабелю, а за другий – на 115,2 м менше, ніж за перший. Скільки всього метрів кабелю було прокладено за два дні? Скільки метрів кабелю проклали за перший день?

 

Внимание, только СЕГОДНЯ!